Projekty školy

Projekt "Učím se říkat NE !"

Aktivity projektu realizujeme během celého školního roku jako plnění minimálního preventivního programu. Projekt je součástí ŠVP, důsledně dbáme na respektování věkových zvláštností dětí.

V rámci projektu dochází ke kombinaci poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem sociálních dovedností a osobnostním růstem dítěte a preferování přístupu zaměřeného do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole a upevnění spolupráce s rodinou.

Cíle projektu:

 • zvyšování odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům;
 • učení dětí rozpoznat patologické jevy a nepodlehnout jim, pokud se s nimi setkají;
 • naplňování kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu;
 • navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu mezi dětmi a zaměstnanci školy;
 • upevňování úzké spolupráce s rodinou.  

Etapy projektu:

 1. Chceme být zdraví !
   První blok má za cíl poskytnout dětem možnost uvědomit si, co je pro náš život dobré, co nám prospívá a co škodí. Děti během realizace této části projektu projdou všemi tématy, týkajícími se zdraví, znalosti o lidském těle a o sobě samých.
 2. Nechceme v životě zabloudit !
  Prostřednictvím druhého integrovaného bloku jsme si vzaly za cíl seznámit děti přiměřeným způsobem s návykovými látkami a s jejich negativním vlivem na lidské zdraví.
 3. Chceme poznat přátelství !
  Třetí blok projektu završuje celoroční snažení. Všechny aktivity, kterými děti průběžně projdou, se nyní zúročí a vyústí do poslední etapy, zaměřené na upevňování sebevědomí dětí, posilování schopnosti vyjádřit vlastní názor, a hlavně rozvíjet spolupráci mezi dětmi, vést je k toleranci a empatii.

 

Mateřská škola Kytička
Pardubice, Gebauerova 1691
530 03 Pardubice

logo bottom

Zůstaňte s námi

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies