Projekty školy

Projekt „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“

Cílem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. logo svet nekonci za vratky cvicime se zviratky

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nevytváří se stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se důraz klade na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu.

Děti plní jednotlivé úkoly, což jim přináší potěšení a radost z pohybu, a učí je překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.

Projekt plníme při cvičení ve třídách a starší děti také při cvičení v Sokolovně.


Obsahem projektu jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost - gymnastické dovednosti, manipulace s míčem a netradiční činnosti rozvíjení poznání.

 

 

Mateřská škola Kytička

foter_logo

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy