Projekty školy

Projekt "Sbírám, sbíráš, sbíráme!"

Celoroční projekt, který spouštíme vždy se začátkem školního roku, kdy společně se zaměstnanci a dětmi stanovíme pravidla pro důsledné třídění odpadu v MŠ. Děti také absolvují odborně vedený eko-program s touto tematikou.
Projekt se soustřeďuje na získání povědomí s následnou realizací aktivit úzce souvisejících s ochranou životního prostředí.

Odpad třídíme na plasty, papír a bio odpad, baterie, elektroodpad a tonery. Se sběrem souvisejí také sběrové týdny, kdy vyzýváme rodiče ke sběru papíru, který potom odvážíme a následně získané finance používáme na částečné zaplacení svozu komunálního odpadu z MŠ.

Dále sbíráme plastové lahve, které pravidelně odvážejí SmP - jsme zapojeni do soutěže organizované Magistrátem města Pardubice.
 

Cíle projektu:

  • seznámit děti s problematikou odpadu,
  • vést děti ke třídění odpadu,
  • seznámit děti s možnostmi dalšího zpracování odpadu,
  • vést děti k udržování čistoty v okolí školy a jejich bydliště a dát jim základ pro jejich další proenvironmentální chování.

Mateřská škola Kytička

foter_logo

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy