Projekty školy

Projekt - Personální podpora - MŠ Pardubice Gebauerova 1691

  • Projekt (název, registrační číslo):   Personální podpora - MŠ Pardubice Gebauerova 1691  - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008920
  • Výše podpory - 689 710 Kč
  • Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
  • Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2020
  • Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

"Tento projekt je spolufinancován EU".

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT,extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností.

Co je cílem projektu ?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Sociální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu sociálního pedagoga mateřským školám.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.


Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

znak eu msmt

 

Mateřská škola Kytička

foter_logo

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy