Projekty školy

Naše 1. téma ODPADY 2. 9. 2016

Od září 2016 realizujeme v naší MŠ 5. krok projektu EKOŠKOLA. Zvoleným tématem jsou ODPADY. Tento krok pomůže dětem pochopit, proč se mají vybranému tématu věnovat, všechny nás motivuje a vyzývá k přemýšlení.

Následovat bude ANALÝZA ODPADŮ.

Dětský EKOTÝM vytvořil novou nástěnku s barevnými kontejnery a ve všech třídách intenzivně probíhá projekt ODPADY. Už nejmenší děti u nás v MŠ se seznamují s tříděním odpadu, starší děti se již učí jak předcházet vzniku odpadu, seznamují se s pojmem recyklace, používají odpadový materiál k výtvarným činnostem. Pro zpestření výuky využíváme interaktivní stůl SMART TABLE, navštěvujeme naučné programy v EKOCENTRU PALETA. Jeli jsme na výlet, kde děti navštívily hroby odpadků, aby věděly, jak dlouho se odpadky rozkládají a plnily tam úkoly na naučné stezce recyklace a odpadu. Ze všech zážitků a poznatků děti vždy nakreslí krásné výkresy a nás těší, že téma je zajímá. O tom svědčí i pozitivní ohlasy od rodičů, s kterými děti problém odpadu řeší i doma.

Dělá nám radost, že se rodiče projekt EKOŠKOLA začíná opravdu zajímat.

Fotogalerie :

 

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička
Pardubice, Gebauerova 1691
530 03 Pardubice

logo bottom

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy