Projekty školy

Schůzka Ekotýmu 12. 10. 2017

Ekotým vytvářel Plán činností k tématu Voda - 12. 10. 2017
Sešli jsme se v novém školním roce a přivítali nové členy Ekotýmu. Připojila se k nám maminka paní Bažantová s dcerkou Nelinkou a Hanička Jelínková, všechny z Modré kytičky. Z Bílé kytičky se zapojila Nelinka Mikulášová. Těší nás, že s námi zůstala již školačka Anička Žaloudková s maminkou a školák Tobík Květenský. Ostatní členové jsou stávající. Udělali jsme si společnou fotografii nového Ekotýmu.
Rozdělili jsme si role pro tuto schůzku, zopakovali si pravidla Ekotýmu a začali vymýšlet Plán činností k tématu Voda. To bylo hlavním cílem tohoto setkání. Vycházeli jsme z Analýzy a nejprve jsme si stanovili cíle, kterých chceme dosáhnout.
  1. cíl – SNÍŽIT SPOTŘEBU PITNÉ VODY V MŠ
  2. cíl – VÍCE VYUŽÍVAT UŽITKOVOU VODU
  3. cíl – ZAVÉST SYSTÉM KONTROLY
K těmto cílům jsme potom přiřazovali úkoly, které již v průběhu Analýzy vymýšlely děti ze zapojených tříd. Byly to úkoly, které povedou ke zlepšení nedostatků, které jsme zjistili při Analýze.
Plán činností se nám podařilo vytvořit a tak nás děti v roli hostitelů odměnily malým občerstvením, které pro nás připravily. Na závěr vznikla zajímavá diskuze k tématu a s dětmi jsme se dohodli, že v pondělí na schůzce dětského Ekotýmu, dotvoříme plakát, který vyvěsíme na naší Ekonástěnce, abychom všechny v MŠ seznámili s Plánem činností k tématu Voda.

Další setkání celého Ekotýmu jsme si naplánovali na leden 2018.

Už se těšíme!

Fotogalerie :

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice