Projekty školy

Přednáška na téma „MÁ TO SMYSL TŘÍDIT ODPAD“

Třídění odpadu je v naší školce již samozřejmostí.  Při našich aktivitách jsme zjistili, že mnoho lidí však neví, jak správně třídit odpad. Trápilo nás to a tak jsme uspořádali malou osvětu.  Požádali jsme jednu naši maminku z Ekotýmu, která pracuje jako specialistka v oblasti odpadového hospodářství, zda by nám neudělala přednášku, kterou jsme nazvali „MÁ TO SMYSL TŘÍDIT ODPAD“. Vytiskli jsme pozvánky, děti je roznesly do schránek po okolí a pozvaly jsme i rodiče z naší školky.

Přednášku uvedl náš školní Ekotým, který prezentoval, co všechno třídíme v naší školce. Děti z dramatického kroužku pro zpestření zahrály Ekopohádku a přednáška byla moc poučná a zajímavá. Radujeme se ze skutečnosti našeho přispění k osvětě, že třídit odpad má smysl a že je dobré třídit jej správně podle nastavených pravidel.

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice