Projekty školy

Plnění plánu činností 31. 3. 2017

Čtvrtý krok - SLEDUJEME A VYHODNOCUJEME PLÁN ČINNOSTÍ.

S elánem jsme se pustili do úkolů z PLÁNU ČINNOSTÍ a dařilo se nám!


Úkol č. 1 - Den bez odpadu. Vyzkoušeli jsme ho 31. 3. a byl úspěšný. Přinesli jsme si látkové kapesníky, snažili se všechno sníst, nevyhazovat papíry, nevyprodukovat jiný odpad. Děti byly zodpovědné a určitě si tento zajímavý den znovu brzy zopakujeme!

Úkol č. 2 - Nakupovat výtvarné potřeby a mléko ve velkém balení. Výtvarné potřeby nakupujeme ve velkých baleních, hlídá to paní učitelka Jituška. Nákup mléka v 10 litrovém balení se neosvědčil. Paní kuchařky si stěžovaly, že je to těžké a mléko se zkazí než ho spotřebují.

Úkol č. 3 - Sehnat od rodičů šmíráky, kreslit na ně a tisknout. Ve všech třídách Ekotým vyvěsil prosbu, rodiče šmíráky nosí, děti na ně kreslí, ale netiskneme. Šmíráky se často zasekávaly v tiskárně.

Úkol č. 4 - Uspořádáme výstavu výrobků z odpadového materiálu na DOD. Výstava byla krásná a plná zajímavých výrobků.

Úkol č. 5 - Navštívíme skládku. 14. 3. jsme byli v Recyklačním centru a skládce v Černé za Bory. To byl tedy zážitek! Tolik odpadu a zápachu na děti zapůsobilo a motivovalo ještě více ke třídění!

Úkol č. 6 - Zakoupíme kompostéry. Zakoupeny a umístěny na školní zahradě, hurá!

Úkol č. 7 - Pořídíme na zahradu koše na tříděný odpad a na chodby je vyrobíme. Na zahradu jsou koše ve výrobě. Na chodbu vyrobily děti z Bílé kytičky koše z krabic. Moc se jim povedly!

Úkol č. 8 - Pořídíme obrázky na všechny koše v MŠ. Všechny koše v MŠ jsou už označeny, Modrá kytička to důsledně zkontrolovala!

Fotogalerie :

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice