Projekty školy

PLÁN ČINNOSTÍ – Prostředí školy

Po Analýze Prostředí naší školky jsme ve třídách vymýšleli, jak vylepšit slabé stránky, které jsme zjistili.

Z mnoha nápadů jsme si na schůzce Ekotýmu vybrali dva cíle, kterých chceme dosáhnout. Ke splnění cílů, by nás měly dovést úkoly, které jsme si společně naplánovali. Ekotým vytvořil plakát, kde je vše zaznamenáno – cíle, úkoly, kdo za ně zodpovídá, kdo na nich spolupracuje, do kdy mají být splněny, jaká je jejich finanční náročnost. Po splnění je tam i místo na hodnocení.

Plakát je vyvěšený na Ekonástěnce, aby s ním byli všichni v naší školce seznámeni.

Cíl 1. – Zapojit děti do péče o květiny uvnitř MŠ i na školní zahradě.

Cíl 2. – Děti budou ovlivňovat výzdobu a podobu školky.

 

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice