Projekty školy

Plán činností - Jídlo a svět

Každá třída vymýšlela úkoly, které by pomohly zlepšit slabé stránky v tématu Jídlo a svět. Všechny jsme je vzali na schůzku velkého Ekotýmu a tam o nich diskutovali.

 

Vytyčili jsme si 2 cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout.

  • Zvýšit konzumaci a využívání vlastních výpěstků ze zahrady
  • Snížit odpad jídla

 

K těmto cílům jsme vybrali vhodné úkoly z nápadů jednotlivých tříd. Načrtli jsme hrubou verzi Plánu činností, kde jsme zaznamenali, kdo bude úkoly plnit, kdo hlídat jejich plnění, do kdy mají být splněny a kolik financí bude potřeba. Na dětském Ekotýmu jsme vytvořili plakát, kde jsme vše zaznamenali. Hotový Plán činností jsme vyvěsili na ekonástěnku, aby se s ním všichni v naší MŠ mohli seznámit.

 
plan cinnosti jidlo svet

 

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice