Projekty školy

Nezapomínáme na téma ODPADY!

Téma Odpady jsme si připomněli  v rámci polytechnického vzdělávání. Starší děti absolvovaly projekt MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.  Hravou formou, pomocí stavebnice Duplo se zabývaly recyklací, tříděním odpadů, technologií ukládání odpadů, postavily si skládku i kontejnery. Rozvíjely si kooperativní, technické a logické schopnosti.
Všechny děti získaly titul MALÝ ZPRACOVATEL ODPADŮ.

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice