Projekty školy

Analýza tématu - PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Po celý podzim jsme v MŠ analyzovaly silné a slabé stránky prostředí v naší školce. Pomohly nám k tomu otázky z Ekoškoly a také nové pracovní listy s kterými jsme pracovali.
V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy. Pátrají, z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě vyrobeny. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Hledají možnosti, jak se do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí, nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit.
Každá zapojená třída zanalyzovala 2 otázky a pomohli nám i rodiče, kteří vyplnili dotazník týkající se tématu. Ekotým výsledky ohodnotil odpovídajícími smajlíky a vypracoval plakát, který vyvěsil na ekonástěnku, abychom s Analýzou všechny seznámili.
Nyní budeme vymýšlet úkoly do Plánu činností, kterými bychom vylepšili zjištěné slabé stránky.VÝSLEDKY ANALÝZY TÉMATU „PROSTŘEDÍ ŠKOLKY“

Otázky k Analýze k tématu Prostředí školy

 1. Máte ve školce hračky z přírodního materiálu?
 2. Máte ve školce své oblíbené místo? A proč to tak je?
 3. Mají děti ve školce své místo nebo nástěnku (kde děti samy rozhodují, co na nástěnku dají, jak místo vyzdobí)?
 4. Mohou děti ovlivnit i výzdobu a podobu školky? Jak děti mohou ovlivnit její podobu (malba na stěnách, pověšení obrázků, výtvarné práce)?
 5. Starají se děti o rostliny ve školce?
 6. Máte na školní zahradě různé druhy rostlin? Jaké?
 7. Máte na zahradě místa, kde žijí živočichové? Jaká?
 8. Chodíte s dětmi ven každý den a za každého počasí? (Můžete si vyplnit jednoduchý kalendář…).
 9. Máte na školním pozemku herní prvky z přírodního materiálu? Jaké?

Co jsme k daným otázkám zjistili?
 1. Máme, ale převaha je plastových hraček.
 2. Ano, děti mají svá oblíbená místa, protože si tam rádi hrají a je jim tam dobře.
 3. Ve dvou třídách ano, jinak ne.
 4. Mohou: svými výtvory, ale nerozhodují. Výzdobu dělají učitelky z výrobků od dětí (většinou).
 5. Venku ano, ve třídách ne!
 6. Ano: stromy (listnaté, ovocné, jehličnaté), keře, bylinky, skalničky, každá třída sází květiny, zeleninu, ovoce.
 7. Ano: hmyzí hotel, budky. Ale živočichové tam zatím nejsou.
 8. Ne: pokud by nám nebylo v počasí dobře a báli bychom se o své zdraví.
 9. Ano, máme přírodní zahradu.


VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE      - ZODPOVĚDĚLO 45 RODIČŮ


1. MYSLÍTE SI, ŽE MAJÍ DĚTI V MŠ DOSTATEK HRAČEK Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU?

- většina odpovědí ano
- 15 odpovědí, že nevědí nebo nemohou posoudit
- 5 jednoznačných odpovědí, že převažují hračky plastové

2. MYSLÍTE SI, ŽE BY DĚTI MĚLY OVLIVŇOVAT VÝZDOBU A PODOBU ŠKOLKY, JAK?

- Až na 1 dotazník, který říká, že by se výzdoba měla ponechat na p. učitelky, ostatní říkají, že ano, a že tomu tak vlastně je – výkresy dětí, výrobky, výzdoba v oknech…a to se rodičům velmi líbí.

3. STARAJÍ SE DĚTI O ROSTLINY VE ŠKOLCE?

- 34x ano
- 7x nevím
- 4x ne

4. MYSLÍTE SI, ŽE JE VHODNÉ, ABY DĚTI CHODILY VEN ZA KAŽDÉHO POČASÍ?

- 13x ano
- zbytek také, že ano, ale pokud je venku zima, déšť, mráz atd., tak ne

5. MYSLÍTE SI, ŽE MÁME NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ DOSTATEK PRVKŮ Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU?

- Zde se rodiče shodli, že ano, ale 3 rodiče by ještě prvky a materiál rozšířili.

6. VÍTE, ZDA DĚTI MAJÍ VE ŠKOLCE SVÉ OBLÍBENÉ MÍSTO A PROČ TOMU TAK JE?

- 13 rodičů neví nebo si myslí, že nemají. Většina napsala, že zahradu – pískoviště, fotbal, pavučina, panák, mohou běhat. Také bylo hodně odpovědí, že ano, ve třídě u stolečků, kde kreslí, tvoří. A kuchyňka.

7. MYSLÍTE SI, ŽE BY MĚLY MÍT DĚTI V MŠ NĚJAKÉ ZVÍŘÁTKO?

- Většině rodičů se tento nápad líbí, souhlasí, myslí si, že by se děti o zvířátko naučily pečovat, ale že je důležité, aby nebyl někdo alergik.
- Zbytek neví nebo jednoznačně nesouhlasí – chudák zvířátko, kdo by se o něho staral o víkendech, o prázdninách.


Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice