Projekty školy

Analýza tématu odpady 10. 1. 2017

Smyslem Analýzy je pomoci Ekotýmu získat jasnou představu o ekologickém stavu školy.

Analýza může pomoci odhalit věci, které budeme chtít zlepšit, pomáhá k vytyčení cílů a budeme z ní vycházet při sestavování Plánu činností.

Do Analýzy v naší mateřské škole byly zapojeny všechny třídy (kromě nejmladší ) a Ekotým.

Rozdělili jsme si klíčové otázky a celý listopad a prosinec jsme se jim věnovali. Nápomocny nám byly paní uklizečky, kuchařky i s paní hospodářkou. Hledali jsme odpovědi na otázky, děti měly pocit zodpovědnosti a vše velmi vážně prožívaly a kontrolovaly.

Děkujeme rodičům, kteří nám elektronicky vyplnili dotazník týkající se tématu Odpadů u nás v mateřské škole a pomohli nám tak v Analýze. Všechny klíčové otázky s podklady od všech tříd jsme s Ekotýmem vyhodnotili a označili veselým nebo zamračeným smajlíkem.

S výsledky Analýzy jsme celou mateřskou školu seznámili na naší skvělé ekonástěnce.

 

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice