Projekty školy

A vytvořili jsme EKOKODEX 30. 10. 2016


Jak jsme vytvářeli EKOKODEX.

Na jedné ze schůzek dětského Ekotýmu jsme vytvořili náš první EKOKODEX. Při vymýšlení pravidel, jsme vycházeli z reálných situací, které jsou dětem blízké, protože je běžně v MŠ zažívají.

Vybrali jsme a pravidla pojmenovali:

1. třídíme odpad
2. sbíráme starý papír
3. jíme zdravě
4. pečujeme o prostředí MŠ
5. staráme se o zvířátka
6. šetříme vodou

Všechny tyto činnosti již ve školce probíhají, ale zařazením do EKOKODEXU chceme, aby se pro naši MŠ staly úplnou samozřejmostí.

Při výrobě plakátu EKOKODEXU, děti namalovaly kytičky v barvách našich tříd. Každá kytička označuje jedno pravidlo. Aby to bylo pro všechny děti srozumitelné, do středu kytičky děti nalepily fotografie, které se hodí k vybraným pravidlům. Fotografie jsme vybírali z fotodokumentace činností všech tříd. Hotový plakát jsme šli společně pověsit na naši EKO nástěnku, abychom s EKOKODEXEM seznámili všechny ostatní v mateřské škole.

Fotogalerie :

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička
Pardubice, Gebauerova 1691
530 03 Pardubice

logo bottom

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy