Zaměstnanci školy

Mateřská škola Kytička
Pardubice, Gebauerova 1691

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Veronika Svatošová

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ivana Ježková

p. učitelka - Iva Ježková

p. učitelka - Eva Kubínová - zastupuje Lukáš Blažek

p. učitelka - Lucie Mládková

p. učitelka - Štěpánka Nethová

p. učitelka - Veronika Ropová, DiS.

p. učitelka - Ilona Rozlivková

p. učitelka - Blanka Růtová

p. učitelka - Olga Soudková, DiS.

p. učitelka - Lucie Tkačíková

p. učitelka - Darina Vafková, DiS.

Sociální pedagog

Bc. Kateřina Pavlů

Asistentky

Provozní zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny:

Gabriela Šindelářová

Kuchařky:

Kateřina Jahlová – hlavní kuchařka

Libuše Hovorková

Marie Domažlická

Správní zaměstnankyně:

Daniela Kmoníčková - školnice

Veronika Nováková

Jaroslava Musilová

Mateřská škola Kytička
Pardubice, Gebauerova 1691
530 03 Pardubice

logo bottom

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy