Zájmové aktivity

Nabídka zájmových kroužků a kurzů
Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691Mateřská škola
Kytička nabízí zájmové aktivity se zaměřením na kolektivy i jednotlivce. Tyto zájmové aktivity zajištujeme v areálu školy a mimo něj.

Aktivity pořádané v MŠ

Pěvecký sbor "Poupátka"

Děti se zábavnou formou učí zpívat jednoduché dětské lidové a umělé písničky. Naučí se hru na jednoduché rytmické hudební nástroje. Sbor doprovází celoškolkové akce svým zpěvem. Sbor vede zkušená paní učitelka Blanka Růtová, která děti doprovází na klávesy a akordeon.

Kroužek hry na zobcovou flétnu

Pískání pro radost a pro zdraví. Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, jemnou motoriku a prohlubování hudebního citu. Kroužek je určen nejstarším dětem. Kroužek vede paní učitelka Olga Soudková.

Taneční kroužek

Tanec je velmi populární u holčiček i kluků. Na dynamické skladby se děti naučí snadné a efektní taneční sestavy, při kterých se vyřádí a zároveň si zasportují. Tancování je zábavná, jednoduchá a efektivní sportovní aktivita. Lektorkou je paní učitelka Veronika Ropová z naší MŠ.

Dramatický kroužek

Prostřednictvím dramatických her a improvizací děti v tomto kroužku rozvíjejí své komunikační dovednosti i sociální kompetence, pracují s příběhy adekvátními jejich věku, mohou naplno prožívat emoce své i zprostředkovaně emoce postav. Cílem je rozvíjení osobnostně-sociálních kompetencí, tvořivého myšlení a podpora jedinečnosti každého dítěte. Kroužek vede paní učitelka Lucka Tkačíková.

Aktivity odehrávající se mimo MŠ

Kurz plavání

Výuka se odehrává v pardubickém Aquacentru. Během školního roku se jí zúčastní čtyři skupiny nejstarších dětí, což je přibližně 85 dětí. Každý kurz čítá deset lekcí, kde se děti seznámí s vodou a zkušenější se základy plaveckých dovedností.
Lektory jsou trenéři plavání. Na podzim absolvují kurz nejstarší třídy a na jaře dětí z mladších tříd.

Kurz obsahuje 10 lekcí v ceně 650 Kč/dítě.

 

Kurz lyžování

Kurz je určen pro nejstarší děti a pořádá ho outdoorová organizace Ski Fanatic v Hlinsku.
Kurz probíhá na začátku kalendářního roku. Děti v den konání lekce odjíždějí autobusem do Hlinska, kde probíhá výcvik a poté se zase vrátí autobusem před MŠ. Vždy s nimi jezdí pedagogický dohled.
Děti jsou vedeny zkušenými lektory lyžovaní a naučí se toho opravdu dost.
Cena a termíny budou rodičům sděleny, jakmile se je dozvíme.

Kurz in-line bruslení

Kurz in-line bruslení pořádá outdoorová organizace Ski Fanatic v Pardubicích.
Kurz probíhá cca v květnu a červnu, při nepřízni počasí je zajištěna alternativa – hala. Kurzu se vždy zúčastní také pedagog z naší MŠ, který má nad dětmi dohled. Dle našich zkušeností udělají děti za 6 absolvovaných lekcí obrovský posun ve svých dovednostech.
Cena a termíny budou rodičům sděleny, jakmile se je dozvíme.

Mateřská škola Kytička

foter_logo

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy