Přijímací řízení do MŠ

Přijímací řízení do naší školy

Obecné pokyny k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu. Konkrétní termíny jsou vždy včas dostupné na našich webových stránkách.
Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na na webu přihlášku do MŠ.

Tuto ve stanoveném termínu přinesou do naší školy. Přihláška musí být potvrzena pediatrem.
Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte. 
Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na webu Zřizovatele.
Do týdne od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn seznam přijatých dětí.
Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).
 

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice