Přijímací řízení do MŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

elektronické podávání žádostí: 16. 4. - 9. 5. 2018

zápis v pardubických mateřských školách: 9. a 10. 5. 2018

Přijímací řízení do mateřských škol probíhají pomocí webové aplikace dostupné na adrese: http://zapisy.pardubice.eu


Obecné pokyny k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu. Konkrétní termíny jsou vždy včas dostupné na našich webových stránkách.

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na výše uvedené adrese přihlášku do MŠ.

Tuto ve stanoveném termínu přinesou do naší školy. Přihláška musí být potvrzena pediatrem.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte. Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na webu Zřizovatele.

Do týdne od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn seznam přijatých dětí.

Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

Mateřská škola Kytička
Pardubice, Gebauerova 1691
530 03 Pardubice

logo bottom

Zůstaňte s námi