Úřední deska

Uzavření MŠ

Od pondělí 16. března 2020 je naše MŠ do odvolání uzavřena:

Rada města Pardubic na svém jednání schválila dočasné přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice s účinností od pondělí 16.3.2020 ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Obědy budou automaticky odhlášené.

Děkujeme za pochopení, máme Vás rádi a věříme, že se všichni brzy ve zdraví opět sejdeme.

Veronika Svatošová

Zápis do mateřských škol v Pardubicích

bude probíhat ve dnech 11. - 12. 5. 2020  (8:00 - 16:00).
 Jste k nám srdečně zváni.
 Přihlášky, kritéria a průběh naleznete ve webové aplikaci.

Dny otevřených dveří v MŠ KYTIČKA

Dny otevřených dveří:  6. 4. 2020  -  8. 4. 2020

Program:

-    od 08.00 hod. každý den bude krátká informativní schůzka pro rodiče v naší ekoherně s vedením školy a ekokoordinátorkou;

-    poté řízená prohlídka školky;

-    následovat může návštěva Vašeho dítěte a Vás ve vybrané třídě, kde se můžete zapojit do aktivit.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Zápis dětí na letní prázdniny pro děti nedocházející do naší MŠ

 

Zápis dětí na letní prázdniny pro děti nedocházející do naší MŠ

na týden 3. – 7. 8. 2020 se koná v pondělí 27. 4. 2020 od 7.00 do 16.00 hod.

 

Řádně vyplněné žádosti přineste do naší MŠ dne 27. 4. 2020 od 7.00 do 16.00 hod.

S žádostí přineste také:

kopii lékařského posudku nutnou k přijetí dítěte do MŠ – kopie přihlášky do kmenové MŠ

a na místě zaplatíte:

  • stravné, které na jeden den pobytu činí 37 Kč (38 Kč odklad školní docházky) – přeplatky budou zaslány na účet
  • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ (poměrná část) – nevrací se: 100,- Kč

 

Žádost je ke stažení  zde, nebo je k vyzvednutí v MŠ. 

 

 

Co Vás zajímá ?

Aktuality z úřední desky

 

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice